Kunnossapitoajoneuvojen sijainti- ja toimenpidetietojen visualisointi / Jyväskylän seutu, maaliskuu 2023 / JAMK Tieto Tuottamaan.

Liikennetietojen lähde Fintraffic / Digitraffic, CC 4.0 BY

float_image float_image